Logo Xerais

Ficha libro

O desintegrista

Xurxo Borrazás

Contenidos

O desintegrismo, que non é nin ''posmodernismo, nin pragmatismo, nin novo historicismo, nin multiculturalismo'' é unha nova poética baseada na contradición, no malentendido, na disensión e na negación.