Logo Xerais

Ficha libro

Os sons da lingua

Xosé Luís Regueira
Francisco Dubert García
Ramón Novo Folgueira
Edelmira Parga Valiña
Xulio C. Sousa Fernández

Contenidos

Este manual é un instrumento para a aprendizaxe, a práctica e operfeccionamento da pronunciación da lingua galega.Ó longo de oito unidades estúdanse a pronuncia de tódolos sons dogalego estándar con atención ós encontros de sons na cadea falada e ápronuncia de cultismos e estranxerismos. Cada unidade consta deindicacións e gráficos explicativos da pronuncia de cada son, seguidosde prácticas e de baterías de exercicios de diferente grao dedificultade, para que o alumno perfeccione a súa pronuncia seguindo asgravacións.Inclúe as gravación das prácticas e dos exercicios que se propoñen no texto.