Logo Xerais

Copyright

Datos de empresa

Edicións Xerais de Galicia, S.A. (sociedade unipersoal de Grupo Anaya, S.A.)

C.I.F. no A-36/617496

Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra
LIBRO: 252 - FOLIO: 211 - FOLLA: 3.550

Reservados todos os dereitos. Visitar este sitio supón a súa aceptación da nosa Política de confidencialidadee Condicións de utilización. As marcas e logotipos que aparecen neste sitio son propiedade de Edicións Xeraisde Galicia S.A ou de terceiras partes. Está prohibida a utilización destas Marcas sen previa autorizaciónescrita de Edicións Xerais de Galicia S.A, ou das terceiras partes propietarias das marcas.

Copyright ©2012 Edicións Xerais de Galicia S.A